Salı, 30 Kasım 2021

Web sayfamıza hoş geldiniz.

 

İskenderun Gençlik ve Eğitim Derneği,2008 yılında  kurulan,  gençlere eğitim ile projeler alanında fırsatlar sunan, gençlik projeleri hakkında rehberlik yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

Gençlerin toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmak, girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, gençler arasında proje kültürünün gelişmesini sağlamak, organizasyon yeteneklerini arttırmak, gençlerin Avrupa Vatandaşlığı duygusunu pekiştirmek, farklı kültürlere sahip gençlerin birbirlerini tanıması, gençler arasında karşılıklı anlayışı ve hoşgörüyü güçlendirmek, dayanışmayı geliştirmek ve gençlerin kendilerine ait politikalarının oluşturulmasını, Gençlik alanında Avrupa işbirliğini teşvik, uluslararası kuruluşlarla işbirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır.

 Video

 

STRONGER PARENTS - HEALTHIER COMMUNITIES

SPAHCO (Stronger Parents – Healthier Communities) is a 2 years project, aimed at developing innovative ICT tools and methodologies for adults’ educators to reach parents, providing them parenting skills, making them aware of the importance of carrying out healthier lifestyles and offering them activities and tools to achieve these objectives.More information on the official project web site indicated below.

Project partners are:

1. AYUNTAMIENTO DE Ceuti (Spain)

2. VIBORG KOMMUNE (Denmark)

3. ALIANTA PENTRU LUPTA IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI SI TOXICOMANIILOR (Romania)

4. Gmina Miejska Ilawa (Poland)

5. Iskenderun Genclik ve Egitim Dernegi (Turkey)

6. EURO-NET (Italy)

7. Zavod za javno zdravstvo Varazdinske Zupanije (Croatia)

web: www.spahco.eu

Project No:2016-1-ES01-KA204-025099