Pazar, 17 Ekim 2021

Web sayfamıza hoş geldiniz.

 

İskenderun Gençlik ve Eğitim Derneği,2008 yılında  kurulan,  gençlere eğitim ile projeler alanında fırsatlar sunan, gençlik projeleri hakkında rehberlik yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

Gençlerin toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmak, girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, gençler arasında proje kültürünün gelişmesini sağlamak, organizasyon yeteneklerini arttırmak, gençlerin Avrupa Vatandaşlığı duygusunu pekiştirmek, farklı kültürlere sahip gençlerin birbirlerini tanıması, gençler arasında karşılıklı anlayışı ve hoşgörüyü güçlendirmek, dayanışmayı geliştirmek ve gençlerin kendilerine ait politikalarının oluşturulmasını, Gençlik alanında Avrupa işbirliğini teşvik, uluslararası kuruluşlarla işbirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır.

 Video